Firma Ga Bud jako podwykonawca  firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe HYDROBUD w inwestycji „Rewitalizacja molo spacerowego w Kołobrzegu” wykonywała prace polegające na:

  • Roboty rozbiórkowe
  • Naprawa ubytków betonu – oczyszczenie i uzupełnienie zaprawami
  • Usunięcie wykwitów solnych
  • Odtworzenie włazów kanalizacyjnych do kontroli zasypki w sekcjach
  • Wymiana płyt stropowych
  • Wykonanie nowych powierzchni posadzkowych oraz nawierzchni na płytach
  • Wykonanie nowych nawierzchni oraz izolacji na tarasie górnym oraz kładce łączącej pomost spacerowy z głowicą
  • Naprawa i uszczelnienie styków dylatacyjnych